Kryminologia i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle interesująca specjalność, którą wybiera coraz więcej studentów. W dużym stopniu wpływa na to niezwykle ciekawy program zajęć i możliwość realizowania się w zawodach, które niosą ze sobą wiele wyzwań i dają mnóstwo satysfakcji. A przy okazji, jak na polskie warunki, pozwalają dość dobrze zarobić.

Choć Bezpieczeństwo Wewnętrzne kojarzy się głównie ze służbami mundurowymi, to osoby z tym wykształceniem chętnie zatrudniani są nie tylko w Policji czy w wojsku, ale również w wielu innych instytucjach państwowych, a także firmach prywatnych. Zakres wiedzy dostępnej w ramach specjalności Kryminologia i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na UTH im. H. Chodkowskiej pozwala studentom na zdobycie szerokiego zakresu kompetencji. Gdzie absolwenci będą mogli podjąć pracę?

Praca po Kryminologii i kryminalistyce

Szeroki panel zajęć na specjalności Kryminalistyka i kryminologia pozwala zdobyć studentom wiedzę zarówno z zakresu umiejętności przeprowadzania postępowania dochodzeniowego, jak i oceny motywów sprawców, szukania poszlak oraz studiowania psychiki przestępcy. W ramach zajęć przeprowadzane są również szkolenia z posługiwania się bronią palną – krótką, długą, a także bojową oraz bronią sportową. Po skończonym szkoleniu strzeleckim studenci otrzymują odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, a także legitymację Ligi Obrony Kraju.

Kryminologia i kryminalistyka

Wszystko to sprawia, że absolwenci są przygotowani do pracy w takich zawodach, jak:

 • Policja,
 • Służby Specjalne (np. ABW, CBŚ, CBA),
 • Służby więzienne,
 • Biura detektywistyczne,
 • Biura ochrony,
 • Jednostki pomocy społecznej,
 • Organizacje ds. bezpieczeństwa publicznego.

Warto także wspomnieć, że osoby legitymujące się dyplomem UTH, którzy planują wstąpić do Policji, mogą liczyć na odbycie podstawowego szkolenia w skróconym wymiarze czasu.

Na jakie zarobki można liczyć?

Zarobki wśród zawodów mundurowych w Polsce kształtują się na stosunkowo dobrym poziomie. Zależne są od stopnia – im wyższa ranga, tym większe wynagrodzenie. Średnie zarobki w poszczególnych zawodach, w których można pracować po Kryminalistyce i kryminologii to np.:

 • policjant – 5 651 zł brutto,
 • żołnierz zawodowy – 5 530 zł brutto,
 • służba więzienna – 5 651 zł brutto,
 • funkcjonariusze służb specjalnych (ABW) – 5 880 zł brutto,
 • detektyw – 4 800 zł brutto,
 • pracownik socjalny – 3220 zł brutto.

Warto jeszcze pamiętać, że pracując w służbach mundurowych czy administracji publicznej można liczyć na dodatki, takie jak trzynastki, uposażenie czy wysługa lat.