Odprowadzanie ścieków z gospodarstwa to obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Do realizacji tego zadania podpisuje się umowę z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym i reguluje opłaty za odprowadzanie nieczystości do węzła kanalizacyjnego. Istnieją jednak przypadki, że szukając oszczędności, zarządcy gospodarstwa decydują się za nielegalny zrzut szamba, bez uregulowania kwestii formalnych z przedsiębiorstwem kanalizacyjnym.

Czym jest nielegalne odprowadzanie ścieków?

Każde gospodarstwo musi zostać podłączone do sieci kanalizacyjnej i mieć podpisaną umowę z przedsiębiorstwem wodociągowym. Odprowadzanie ścieków poprzez ich zrzut na sąsiadujące pola, rowy przydrożne czy bezprawne podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest przestępstwem. Takie działanie stwarza bezpośrednie zagrożenie epidemiologiczne, zatrucie gleby oraz wzrost opłat wodociągowych dla pozostałych mieszkańców. Przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne walczą z tym procederem wzmagając kontrole, jednak wciąż wykrywane są przypadki nielegalnego odprowadzania ścieków.

prawo wodne w Profinfo.pl

Sytuacje klasyfikowane jako przestępstwo

W prawie dokładnie opisano sytuacje, które definiują nielegalne odprowadzanie ścieków jako przestępstwo. Chęć zaoszczędzenia na opłatach związanych z gospodarką ściekami może prowadzić do poważnych sankcji i wysokich kar pieniężnych. Prawo wodne w jasny sposób określa zasady korzystania z usług wodociągowo – kanalizacyjny i każdy właściciel gospodarstwa oraz zarządca nieruchomością jest zobowiązany do jego przestrzegania. O nielegalnym odprowadzaniu ścieków można mówić, gdy:

  • odprowadzanie ścieków odbywa się bez podpisanej umowy z przedsiębiorstwem kanalizacyjnym,
  • urządzenia pomiarowe zostały uszkodzone w sposób celowy,
  • przyłącze do sieci kanalizacyjnej zostało zamontowane nieprawidłowo lub bezumownie,
  • ścieki odprowadzane są do kanalizacji deszczowej,
  • nie ma zamontowanych urządzeń pomiarowych.

Często spotyka się również sytuacje, gdy ścieki odprowadzane są do przydrożnych rowów lub na sąsiadującą działkę. Może to powodować zanieczyszczenie gleb oraz wód podziemnych, a dodatkowo być przyczyną nieprzyjemnego zapachu.

Kary za nielegalne odprowadzanie ścieków

Za bezumowny zrzut ścieków przewidziane są wysokie sankcje, takie jak ograniczenie wolności lub grzywna nawet do 10 000 zł. Sądy bardzo surowo traktują osoby, które w sposób umyślny odprowadzały nielegalnie szambo, narażając tym samym sąsiadów na wyższe opłaty za ścieki. Każda wykryta nieprawidłowość podczas kontroli skutkuje złożeniem wniosku do sądu, dlatego nie warto ryzykować, gdyż prędzej czy później przestępstwo zostanie wykryte.