Poza różnymi rodzajami lokat, które założyć można w polskich złotych, rynek bankowy oferuje również lokaty na inne waluty, czyli lokaty walutowe. Na jakie oprocentowanie można liczyć w przypadku tych lokat? Na jakich zasadach działają? Jak są opodatkowane? Jakim ryzykiem są obarczone? Odpowiedzi na te pytania i więcej konkretnych informacji na temat lokat walutowych znaleźć można w tym tekście.

Jak działają lokaty na inne waluty?

Lokaty walutowe to depozyty, które, jeśli chodzi o podstawowe zasady funkcjonowania, nie różną się od lokat w polskich złotych. Zakładamy je na określony czas, który jest jednocześnie czasem kapitalizacji odsetek. Lokaty te objęte są określonym oprocentowaniem, którego wartość w największej mierze uzależniona jest od wysokości stóp procentowych – kiedy te rosną, oprocentowanie lokaty rośnie. Analogicznie jest, kiedy stopy procentowe zostają obniżone. Lokaty walutowe objęte są 19% podatkiem od dochodu. W tym miejscu kończą się podobieństwa, a zaczynają różnice.

lokaty na inne waluty

Ile można zarobić na lokacie walutowej?

To, ile można zarobić na lokacie walutowej zależy od dwóch czynników:

  • wysokości stóp procentowych,
  • kursu waluty.

I tutaj dochodzimy do pierwszej ważnej różnicy. Oprocentowanie lokaty walutowej uzależnione jest od stóp procentowych, ale nie tych ustalanych przez NBP, ale przez emitenta danej waluty. Jeśli zatem zakładamy lokatę w funtach (GBP), zasadnicze znaczenie będzie mieć dla nas to, co ze stopami procentowymi dzieje się w Wielkiej Brytanii.

Druga istotna sprawa to zmienny kurs danej waluty, który ma wpływ na wartość wypłaconych odsetek. Posiadając lokatę walutową, ponosimy ryzyko związane ze spadkiem wartości waluty. Ale jeśli jej kurs ulegnie zmianie na naszą korzyść, to również odczujemy to w wysokości wypłaconych zysków. W rozliczeniu, poza odsetkami, brana jest pod uwagę różnica w kursie waluty.

Czy lokaty dolarowe są najbardziej opłacalne?

W Polsce do najpopularniejszych lokat, które można założyć w walucie obcej, należą:

  • euro,
  • frank szwajcarski,
  • dolar amerykański oraz
  • funt brytyjski.

Zasadniczo najbardziej opłacalną lokatą, ze względu oczywiście na wysokość stóp procentowych, jest lokata w dolarach amerykańskich. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu z innymi krajami, zazwyczaj ustanawiane są na relatywnie wysokim poziomie.

Choć lokaty walutowe, w porównaniu do lokat w polskich złotych, są niżej oprocentowane, (różnica może być nawet 3-4 niższa), to warto zwrócić na nie uwagę. Takie lokaty przydają się szczególnie wtedy, kiedy mamy kredyt w obcej walucie lub kiedy zależy nam na zdywersyfikowaniu kapitału.