Pale wiercone, czyli inaczej pale CFA jest to rodzaj elementu budowlanego używanego do uszczelniania podłoża, stabilizacji gruntu, a także jako element konstrukcyjny obiektów hydrotechnicznych, inżynierskich czy też kubaturowych. Ze względu na specyfikę wykonania oraz parametry techniczne, pale wiercone są dość powszechną metodą zabezpieczania różnorodnych obiektów.

Jak wykonuje się pale wiercone?

Betonowe pale wiercone CFA tworzone są za pomocą specjalnego świdra ślimakowego, który wwierca się na pożądaną głębokość odpowiadającą przewidywanej długości pala. Odwiert wykonywany jest w specjalnej rurze rdzeniowej. Po jego zakończeniu powstały otwór wypełniany jest specjalnie do tego przygotowaną mieszanką betonowa, która wpuszczana do odwiertu pod ciśnieniem, sprawia, że świder wypychany jest na zewnątrz. Mieszanka betonowa powinna być tak dobrana, aby posiadała odpowiednią konsystencję kruszywa. Metoda wiercenia pali CFA pozwala na uzyskanie dobrego kontaktu pala z gruntem na pobocznicy, co pozwala na jego rozluźnienie. Ciśnienie, pod jakim wprowadzany jest beton, wynosi od 200 do 600 kPa, dzięki czemu zachowana jest pełna stateczność. Do świeżej mieszanki betonowej wprowadzany jest specjalny kosz zbrojeniowy. Podczas tworzenia pala wierconego CFA jego parametry, takie jak długość czy wydatek betonu są regularnie rejestrowane oraz kontrolowane przez operatora

Dowiedz się więcej: https://aarsleff.com.pl/oferta/technologie/pale-formowane-w-gruncie-i-mikropale/pale-formowane-w-gruncie/

Zastosowanie pali wierconych CFA

Pale wiercone CFA używane są na różnego rodzaju gruntach, jednak szczególnie dobrze nadają się do wiercenia w gruntach trudnych, takich ja półzwarte gliny czy zagęszczone piaski. Nie zaleca się wiercenia pali CFA w niespoistych i luźnych gruntach, a także w gruntach organicznych o bardzo wysokiej wilgotności. Jak już wcześniej wspominano, pale wiercone CFA stosuje się w rozmaitych obiektach inżynierskich, hydrotechnicznych, przemysłowych, a także budynkach kubaturowych. Technologia wykonania pozwala również na stosowanie tego typu pali pod obiektami wielkopowierzchniowymi, a także nasypami drogowymi. Pale CFA powszechni wykorzystywane są na przykład do tworzenia fundamentów ekranów akustycznych. Nierzadko również stosuje się je jako fundamenty pod filarami oraz przyczółkami obiektów masowych, pod warunkiem, że na danym terenie nie występują problemy z podmywaniem podpór.