Postęp, jaki dokonał się w branży budowlanej przez ostatnie kilka dekad, jest widoczny gołym okiem. Nie trzeba szukać daleko, wystarczy bowiem spojrzeć na  największe miasta w Polsce, gdzie z roku na rok przybywa coraz więcej budynków mierzących przynajmniej kilkadziesiąt metrów. Jednak nie tylko przy wznoszeniu budynków zaszły duże zmiany, ale także mosty, wiadukty i wiele innych obiektów wygląda i powstaje dziś zupełnie inaczej.

Nowoczesne, nierzadko monstrualne konstrukcje, wymagają zastosowania pewnych rozwiązań zapewniających budowli stabilność i bezpieczeństwo. Wśród rozwiązań tych należy z pewnością wymienić montaż kotew.

kotwa gruntowa

Rodzaje kotew

Kotwie, bo również z taką nazwą można się spotkać, występują w kilku odmianach, jednak w poniższym artykule skupiamy się na ich dwóch głównych rodzajach – gruntowej i fundamentowej.

  • Kotwy gruntowe – stosowane są w celu przymocowania danej konstrukcji do monoliticznego podłoża. Jednak to tylko jedna z funkcji, jaką pełni kotew typu gruntowego. Element ten odpowiada również za przenoszenie sił rozciągających na grunt. Stosując rozwiązanie tego typu, zabezpieczamy ściany budynku, które zostają ustabilizowane, usztywnione i podparte. Ze względu na czas użytkowania []kotew, wyróżnić można kotwy stałe i kotwy tymczasowe, różniące się od siebie trwałością oraz ochroną przed rdzą. Kotwa gruntowa znajduje zastosowanie w wielu miejscach, m.in. do stabilizacji wież i masztów oraz rozmaitych elementów przy budowie dróg czy też w nabrzeżach portowych.
  • Kotwy fundamentowew odróżnieniu od gruntowych, nie są mocowane do podłoża, gdyż zwykle łączą korpus konstrukcji stalowej z fundamentem. Ich zadaniem jest też gwarancja stabilności fundamentów podczas działania sił skośnych i poprzecznych. Ten typ kotew podzielić można ze względu na ich cechy konstrukcyjne, w ten sposób wyróżniamy kotwy: młoteczkowe, kształtowe, fajkowe i dwustronne.

Każda kotwa mocowana jest z użyciem specjalistycznej maszyny, jaką jest kotwiarka. Sprzęt ten umożliwia trwałe i bezpieczne zakotwiczenie poprzez wiercenie otworu pod kotwę, gwarantującego stabilność wznoszonej konstrukcji. Profesjonalnym wykonywaniem kotew zajmuje się firma Aarsleff, działająca na terenie całego kraju, w takich miastach, jak m.in. Warszawa, Kraków czy Rzeszów. Dowodem profesjonalizmu i renomy przedsiębiorstwa niech będzie powierzenie mu realizacji fundamentów pod Stadion Narodowy w Warszawie.