Podróżowanie poszerza horyzonty – co do prawdziwości tego stwierdzenia chyba nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Z roku na rok powiększa się grono podróżników. Na taki rozwój sytuacji ma wpływ kilka czynników, między innymi otwarcie granic czy zwiększenie statusu materialnego. Wyższe zarobki pozwalają na organizację coraz dalszych wyjazdów. Należy jednak pamiętać podczas ich planowania o odpowiednim ubezpieczeniu zdrowotnym.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli popularny EKUZ to kawałek plastiku, dzięki któremu każdy ubezpieczony w kraju człowiek zyskuje prawo do darmowej opieki medycznej w każdym kraju należącym do wspólnoty europejskiej. Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym albo innym dokumentem potwierdzającym tożsamość do najbliższego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taka karta wydawana jest za darmo oraz praktycznie od ręki. Czasem jednak jest niewystarczającym zabezpieczeniem i wówczas korzystna będzie dodatkowa polisa.

Wędrówka na szlakach

Dodatkowe ubezpieczenie dla podróżnych

Dodatkowe ubezpieczenie to niekiedy przejaw zdrowego rozsądku, a w innych przypadkach konieczność. Osoby wybierające się w słowackie góry powinny mieć dodatkowe ubezpieczenie. Taka polisa kosztuje zaledwie kilkanaście złotych, a pokrywa koszty ewentualnej akcji górskiej ratowników. Wyjazd do krajów azjatyckich czy afrykańskich również powinien być poprzedzony wykupem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.