Loading...

Tradycyjne i nowoczesne sprężarki przemysłowe

Śmiało można stwierdzić, że przemysł w zasadzie uległby zatrzymaniu, gdyby nagle ustała praca sprężarek powietrza. Znajdują one dzisiaj nie...